Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη 2017 & 2018

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/10/2016
A/A: 25 / 2016

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25_2016.pdf