Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/01/2017
A/A: 5 _ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5_2017_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf