Διαδικτυακή Εφαρμογή «Ενιαία Οικονομική Διαχείριση ΣΕΠ (e-finance)»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/03/2016
A/A: 9 / 2016

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενική Εφορεία


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9_2016.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9_Στοιχεία Εισαγωγής στο e-finance.doc