Μεταβολές στον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/12/2016
A/A: 124 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 124_2016.pdf