Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ σε συνεργασία με τη Vodafone

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/10/2016
A/A: 102 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15_2016.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 102_2016.pdf