Ορισμός Συμβούλου Δ.Σ. ως μέλος στην Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Πορσκόπων Ελλάδας

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 07/10/2016
A/A: 97 / 2016

Ανακοίνωση


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97_2016.pdf