Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης Σ.Ε.Π. «e-finance” Επιμορφωτικές Συναντήσεις Εφόρων Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. και Ταμιών Ε.Κ.Σ. των Περιφερειακών Εφορειών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 30/09/2016
A/A: 91 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 91_2016.pdf