Λειτουργία 1ου Σεμιναρίου «Γνωριμία με το υπερελαφρό αεροσκάφος 3-AXIS ΥΠ.Α.Μ.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/09/2016
A/A: 85 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Αεροπροσκόπων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 85_2016.pdf