Διάφορα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Κατασκηνώσεων, των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου και των Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/06/2019
A/A: 43 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Οι Πρόσκοποι ετοιμαζόμαστε από πολύ καιρό για άλλο ένα συναρπαστικό καλοκαίρι, κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι φετινές Κατασκηνώσεις, Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου και Μεγάλες Σύνθετες Δράσεις. Άλλη μία χρονιά, χαρούμενες φωνές και παιδικά χαμόγελα θα γεμίσουν τα δάση, τις κορυφές των βουνών, τα ξεχασμένα μονοπάτια, και πάλι, όλοι μαζί θα βρεθούμε στον κύκλο μιας βραδινής πυράς, τραγουδώντας τα αγαπημένα μας τραγούδια, ακούγοντας τους ήχους της φύσης, μετρώντας τα αστέρια του καλοκαιρινού ουρανού… Αυτό ακριβώς είναι η Προσκοπική Κατασκήνωση, το αποκορύφωμα της χρονιάς αλλά και ένα σύνολο ανεπανάληπτων στιγμών, που μένουν χαραγμένες στη μνήμη μικρών και μεγάλων και κάθε φορά τις αναπολούμε με νοσταλγία για όσα ζήσαμε και προσμονή για όσα θα ζήσουμε!

Με αφορμή την έναρξη των καλοκαιρινών Κατασκηνώσεων, των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου και των Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων και για την εξασφάλιση της υπαίθριας δραστηριότητας απρόσκοπτα, σας υπενθυμίζουμε ότι για τις κατασκηνώσεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, που πραγματοποιούνται σε χώρους χωρίς μόνιμες ή ημιμόνιμες εγκαταστάσεις ή στα Προσκοπικά Κέντρα, δεν απαιτείται η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατασκήνωσης κατά την έννοια των οικείων νομοθετικών διατάξεων. 

Συνεπώς, οι Προσκοπικές Κατασκηνώσεις, είτε γίνονται εκτός Προσκοπικών Κέντρων είτε γίνονται εντός αυτών, είναι απόλυτα κατοχυρωμένες έναντι των Αρχών, εφόσον φυσικά τηρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις:
α) η νόμιμη άδεια από τον νόμιμο κάτοχο του χώρου (ιδιώτης, Δήμος, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας κ.λπ.), όπως προβλέπεται και στον Φάκελο της Κατασκήνωσης-Μ.Δ.Υ., 
β) η ακριβής τήρηση των διατάξεων δημοσίας τάξεως (απαγόρευση πυράς σε δασική έκταση, τήρηση ωρών κοινής ησυχίας κ.λπ.) και
γ) η συμμετοχή σε αυτές απογεγραμμένων μόνο μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης / Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου / Μεγάλης Σύνθετης Δράσης θα πρέπει να έχει στον φάκελο της δράσης τα συνημμένα έγγραφα, τα οποία καλόν είναι να τίθενται υπόψη των Αρχών σε κάθε πιθανή επαφή με αυτές:
1. το υπ’ αριθμόν πρωτ. 518495/17-6-2010 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
2. το υπ’ αριθμόν Δ27/9498/393 από 10-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας και
3. το από 2.7.2018 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Σ.Ε.Π. και Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Παρακαλώ να σημειώσετε ότι σε περίπτωση επίσκεψης σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή τοπικό κέντρο υγείας, για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της Προσκοπικής Κατασκήνωσης / Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου / Μεγάλης Σύνθετης Δράσης, απαιτείται πλέον και η προσκόμιση του Α.Μ.Κ.Α., καθώς και του βιβλιαρίου υγείας του χρήστη των υπηρεσιών υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα, ενδέχεται το ταμείο της δράσης να επιβαρυνθεί με τυχόν έξοδα νοσηλείας ή ατυχήματος.

Παράλληλα, σας υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να καλυφθούν τυχόν επιπλέον έξοδα από την Ομαδική Ασφάλιση των μελών Σ.Ε.Π. σε κάθε ατύχημα ή ασθένεια, απαιτείται έγγραφη αναφορά του Αρχηγού της δράσης για το συμβάν, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Γνωμάτευση ιατρού,
2. Πρωτότυπα τιμολόγια ή αποδείξεις,
3. Φωτοτυπία Προσκοπικής Ταυτότητας,
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για το ενήλικο μέλος) ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα η κηδεμόνα (για το ανήλικο μέλος),
τα οποία αποστέλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ / ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (κεφάλαιο 3), ο Αρχηγός Τμήματος πρέπει να καταθέσει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εδάφιο 3.2) ιεραρχικά στον Περιφερειακό Έφορο προς έγκριση και εφόσον η Κατασκήνωση, η Μεγάλη Δράση Υπαίθρου ή η Μεγάλη Σύνθετη Δράση πραγματοποιείται εκτός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Εφορείας που υπάγεται διοικητικά το Τμήμα, ο Περιφερειακός Έφορος οφείλει να ενημερώσει τον Περιφερειακό Έφορο του τόπου εγκατάστασης / πραγματοποίησης της Κατασκήνωσης, της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου ή της Μεγάλης Σύνθετης Δράσης. Επίσης, σε περίπτωση πραγματοποίησης δράσης στο εξωτερικό, πρέπει να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (κεφάλαιο 10, παράγραφος 10.4).

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι οι κατασκηνώσεις, όπως όλες οι δράσεις στο ύπαιθρο, αποτελούν μοναδική ευκαιρία να αποτυπώσουμε φωτογραφικά όλα όσα απολαμβάνουν τα Μέλη μας μέσω του Προσκοπισμού: τη χαρά της γνώσης, της ανακάλυψης, της δημιουργίας, της περιπέτειας, της υπέρβασης των δυσκολιών, της εσωτερικής γαλήνης και συγκίνησης. Να φανεί δηλαδή μέσα από τον φωτογραφικό φακό πώς εκφράζονται και απεικονίζονται η ιδέα και οι στόχοι της Προσκοπικής Κίνησης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης αλλά και από τον Κανονισμό Εικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας, όλα τα Κλιμάκια οφείλουν να ακολουθούν ορισμένους απλούς κανόνες για τη δημιουργία και τη χρήση των προσκοπικών φωτογραφιών, όπως το να προσέχουν το περιεχόμενο, το ύφος αλλά και την ποικιλία των φωτογραφικών θεμάτων.

Συγκεκριμένα, όταν φωτογραφίζουμε πρέπει να προσέχουμε τα εξής:
Να υπάρχει ισορροπία στην αποτύπωση του φύλου, δηλαδή να δείχνουμε κορίτσια και αγόρια/ γυναίκες και άνδρες.
Να αποτυπώνονται όλες οι ηλικιακές ομάδες (παιδιά, έφηβοι, ενήλικοι).
Να είναι εμφανές το προσκοπικό στοιχείο (π.χ. μαντήλι, στολή, κατασκευές).
Να αποφεύγονται πολύ κοντινές σε πρόσωπα φωτογραφίες.
Να είναι ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα της Προσκοπικής Κίνησης και η ενέργεια των νέων (π.χ. φωτογραφίες που παρουσιάζουν την ενεργή συμμετοχή των μελών και όχι στατικές ή άψυχων αντικειμένων).
Οι φωτογραφίες να αποτυπώνουν αυθεντικές στιγμές (να αποφεύγεται η χρήση πολλών φίλτρων).
Να διαφαίνεται η στενή σχέση του Προσκοπισμού με τη φύση, το περιβάλλον αλλά και το κοινωνικό σύνολο (κοινωνικό αποτύπωμα).
Να αποφεύγονται οι πολύ στημένες ομαδικές φωτογραφίες και όσες δεν αποτυπώνουν την προσκοπική πρακτική και ιδεολογία.
Να αποφεύγονται φωτογραφίες που εμφανίζουν άτομα με μαγιώ.

Τέλος, πριν την ανάρτηση των φωτογραφιών στα social media, στα ΜΜΕ ή οπουδήποτε αλλού, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε εξασφαλίσει τη γραπτή άδεια των γονέων των ανηλίκων μελών μας. Σε κάθε φωτογραφία που περιέχει αναγνωρίσιμα πρόσωπα οφείλουμε να ελέγχουμε ότι έχει δοθεί η συγκατάθεση των εμφανιζομένων, είτε μέσω της αίτησης εγγραφής, είτε μέσω αντίστοιχης διαδικασίας. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνουμε στο περιεχόμενο των φωτογραφιών που δημοσιοποιούνται, ιδίως όταν το ευρύ κοινό δεν μπορεί να γνωρίζει τις συνθήκες της δράσης την οποία απεικονίζει η φωτογραφία (π.χ. δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται φωτογραφίες που εμφανίζουν παιδιά σε λέμβο χωρίς να φορούν για οποιοδήποτε λόγο σωσίβιο, διότι μπορεί να προκληθούν εσφαλμένες εντυπώσεις).

Εύχομαι σε όλους καλές, συναρπαστικές και ασφαλείς Προσκοπικές Κατασκηνώσεις!


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 43_2019.pdf
ΑΝ.43_1_81_Β_EOT.pdf
ΑΝ.43_2_ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10 04 2013.pdf
ΑΝ.43_3_ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 02.07.2018.pdf