Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης περιόδου 2019-2023

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 22/05/2019
A/A: 38 / 2019

Ανακοίνωση


Σε εφαρμογή του Οργανισμού Σ.Ε.Π. (ΠΔ 71/ΦΕΚ 115Α/12.05.2014) άρθρο 20, η 43η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε το Σάββατο 18.5.2019 εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι το 2023 ως εξής:

1. Χρονόπουλος Δημήτριος         103 ψήφοι
2. Θεοδοσίου Ζηνοβία           89 ψήφοι
3. Μακρυβέλιος Ευάγγελος           84 ψήφοι

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Θεολόγης Κωνσταντίνος           58 ψήφοι
2. Κουλπαλίδη Δερμάτη Ευαγγελία   56 ψήφοι


Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει θερμές ευχαριστίες στα επανεκλεγέντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης κ.κ. Θεοδοσίου Ζηνοβία, Μακρυβέλιο Ευάγγελο και Χρονόπουλο Δημήτριο, τα οποία με το έργο τους συνέβαλαν στη βελτίωση των διαδικασιών τήρησης των κανόνων καλής οικονομικής διαχείρισης και λογιστικής τάξης του Ιδρύματος και ευχόμαστε επιτυχία στο έργο τους για τη νέα θητεία, την εκτέλεση του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης θα διευκολύνουν και θα συνδράμουν με κάθε πρόσφορο τρόπο.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 38_2019.pdf