Εκπαίδευση & Μητρώο Επιθεωρητών – Κυβερνητών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/05/2019
A/A: 32 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο της 20.5.2018 που έγινε από τον Ναυπηγό Μηχανικό κ. Δ. Θηραίο σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Άθρο 8.2), οι οποίοι αξιολογήθηκαν επιτυχώς, εγγράφονται στο «Μητρώο Επιθεωρητών – Κυβερνητών Σ.Ε.Π.» και τους χορηγείται το σχετικό «Πιστοποιητικό Επιθεωρητή» και είναι οι ακόλουθοι:

(δείτε επισυναπτόμενο)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 28/3/2019

Οι ανωτέρω εντάσσονται στους πιστοποιημένους επιθεωρητές των κλιμακίων που υπάγονται και μπορούν να επιλέγονται από τους προϊστάμενους Εφόρους για τη στελέχωση των Επιτροπών Ετήσιας Επιθεώρησης Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών. 

Η σχετική σφραγίδα «επιθεωρητού» θα αποσταλεί σύντομα.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων, οι επιθεωρητές θα πρέπει να αποστέλλουν στο Γραφείο Αξιοπλοΐας του Σ.Ε.Π. ([email protected]) αντίγραφο των Ναυπηγικών Εκθέσεων και των Φυλλαδίων Επισημάνσεων & Παρατηρήσεων.

Ο θεσμός του Επιθεωρητή – Κυβερνήτη συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της αξιοπλοΐας των Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών με την παροχή χρήσιμων συμβουλών για την ασφαλή χρήση των Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών στις δράσεις. 

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σε όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!  4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32_2019.pdf