16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό ΜΟΟΤ, Ιρλανδία

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/04/2019
A/A: 30 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot θα πραγματοποιηθεί στην Ιρλανδία από τις 19 έως τις 28 Ιουλίου 2021 και ότι το Σ.Ε.Π. θα συμμετάσχει με επίσημη Εθνική Αποστολή.

Τα Moots απευθύνονται σε νέους ενήλικες Προσκόπους, είναι παγκόσμιες δράσεις που πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια σε διαφορετική χώρα και συγκεντρώνουν κάθε φορά μέχρι 6.000 άτομα. Τα Moots παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία σε νέους ενήλικες Προσκόπους να συναντηθούν, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς κατανόησης της έννοιας του «Πολίτη του Κόσμου».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
Το Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικα μέλη, εν προκειμένω σε Μέλη Προσκοπικών Δικτύων αλλά και Ενήλικα Στελέχη, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν ως:

Α.1. Συμμετέχοντες (Participants)
Στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot μπορούν να συμμετάσχουν πρωτίστως Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π., ηλικίας 18 έως 26 ετών (δηλαδή γεννημένοι μεταξύ 18.7.1995 και 19.7.2003). Στο πρώτο μέρος του Moot (Trail Programme) οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρότερες διεθνείς ομάδες και θα ακολουθήσουν συγκεκριμένο μονοπάτι πραγματοποιώντας δραστηριότητες σε διαφορετικά μέρη, διάσπαρτα σ’ όλη την Ιρλανδία. Στο δεύτερο μέρος του Moot (Basecamp Programme), οι συμμετέχοντες και τα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης (International Service Team – IST) θα συγκεντρωθούν στην κεντρική κατασκήνωση, που θα βρίσκεται στο Malahide Castle, Δουβλίνο.

Α.2. Μέλη Ομάδας Διεθνούς Υποστήριξης (International Service Team – IST)
Στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. ηλικίας άνω των 26 ετών (δηλαδή γεννημένοι στις 19.7.1995 ή και νωρίτερα), οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσίες υποστήριξης που θα τους αναθέσει η οργανωτική επιτροπή του Moot. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν ικανοποιητικά στα αγγλικά ή / και γαλλικά και να είναι πρόθυμα να βοηθήσουν όπου τους ζητηθεί. Δεν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Moot που θα ακολουθούν οι συμμετέχοντες, αλλά συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της Εθνικής Αποστολής. Τα μέλη της ομάδας διεθνούς υποστήριξης (International Service Team – IST) θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του Moot λίγες μέρες νωρίτερα αλλά και να παραμείνουν λίγες μέρες αργότερα. Οι τομείς στους οποίους μπορούν να ασχοληθούν θα ανακοινωθούν προσεχώς από την οργανωτική επιτροπή.

Α.3. Μέλη του Αρχηγείου της Εθνικής Αποστολής (Contingent Management Team) 
Στο Αρχηγείο της Εθνικής Αποστολής θα συμμετάσχουν Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π., οι οποίοι θα αναλάβουν αρμοδιότητες οργάνωσης και υποστήριξης που θα τους αναθέσει ο Αρχηγός της Αποστολής. Εκτός από καλή γνώση της αγγλικής ή / και γαλλικής γλώσσας, θα προτιμηθούν κάτοχοι Διακριτικού Δάσους Ανιχνευτών ή Προσκοπικού Δικτύου, με εμπειρία στην οργάνωση δράσεων στο εξωτερικό, και ευχέρεια να διαθέσουν τον αναγκαίο χρόνο για την προετοιμασία της Αποστολής. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Moot, τα μέλη του Αρχηγείου της Εθνικής Αποστολής θα διαμένουν στην κεντρική κατασκήνωση της δράσης που θα βρίσκεται στο Malahide Castle στο Δουβλίνο, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν κάποιο μονοπάτι του προγράμματος. 

B. ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. ανέθεσε την Αρχηγία της ελληνικής Αποστολής στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό ΜΟΟΤ στον κ. Κωνσταντίνο Ορφανάκο, Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ.1. Το Κατ’ Ενωμοτίες Σύστημα (Τhe Patrol System)
Οι συμμετέχοντες απ’ όλες τις εθνικές αποστολές θα χωριστούν σε Διεθνείς Ενωμοτίες (International Patrols), η κάθε μια ενωμοτία αποτελούμενη από δέκα άτομα. Οι Διεθνείς Ενωμοτίες θα ακολουθήσουν τις δραστηριότητες του Moot, ως μια παρέα νέων από όλο τον κόσμο. Η κατανομή σε Ενωμοτίες θα γίνει την άνοιξη του 2021 και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να οργανωθούν πριν τη δράση χάρη με τη βοήθεια του διαδικτύου. Τέσσερις Διεθνείς Ενωμοτίες συγκροτούν μία Φυλή (Tribe). Η Φυλή έχει κοινή ζωή καθ’ όλη της διάρκεια του Moot, τόσο στο πρόγραμμα των μονοπατιών (trail programme) όσο και στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης (basecamp programme) με σκοπό τη δημιουργία φιλίας και επιμερισμού των αρμοδιοτήτων διαβίωσης, προμήθειας φαγητού, διαιτολογίου και προετοιμασίας των καθημερινών γευμάτων.

Γ.2. Πρόγραμμα Εθνικής Αποστολής πριν και μετά το Moot
Αρκετές εθνικές αποστολές συνηθίζουν να προετοιμάζουν και να πραγματοποιούν πρόγραμμα είτε πριν την έναρξη του Moot είτε μετά τη λήξη του Moot. Επιθυμία της ελληνικής Εθνικής Αποστολής είναι να πραγματοποιηθεί παρόμοιο πρόγραμμα, η διαμόρφωση του οποίου θα καθοριστεί απ’ όλους τους συμμετέχοντες στην Εθνική Αποστολή.

Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot για όλους τους συμμετέχοντες επιμερίζεται σε τρία μέρη ως εξής: α) στο κόστος συμμετοχής (πρόγραμμα, διατροφή, μεταφορά από και προς τα trails, πακέτο αναμνηστικών, υλικά μαγειρέματος), β) στο κόστος της μετακίνησης από και προς την Ιρλανδία και το κόστος των αναμνηστικών της Εθνικής Αποστολής και γ) στο κόστος του πρόσθετου προγράμματος της Εθνικής Αποστολής. Το συνολικό κόστος κατ’ άτομο θα ανακοινωθεί με μεταγενέστερη Ανακοίνωση μαζί με τις αιτήσεις συμμετοχής.

Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (https://goo.gl/6QMtZC). Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, χωρίς να είναι δεσμευτική, θα βοηθήσει το Αρχηγείο στην καλύτερη προετοιμασία της Εθνικής Αποστολής. Καταληκτική ημερομηνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστοχώρο: http://www.worldscoutmoot.ie. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την οργάνωση της ελληνικής Εθνικής Αποστολής, μπορείτε να επικοινωνείτε με το email: moot[email protected] και με τον Αρχηγό της Αποστολής, Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε., κ. Κωνσταντίνο Ορφανάκο (τηλέφωνο επικοινωνίας 6947828067).


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙΕπισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30_2019.pdf