Σύγκληση 43ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 04/04/2019
A/A: 24 / 2019

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2019, αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/16.04.2014, άρθρο 6 παράγραφος 1α, τη σύγκληση της 43ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, ώρα 11:00, στην αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης» του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Αθήνα). Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Κυριακή, 19 Μαΐου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Παρακαλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης όπως προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους ώστε να είναι παρόντα, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την προσήλωσή τους στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24_2019.pdf