Άνοιγμα χρήσεων 2016, 2017 και 2018 στο e-finance _ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/04/2019
A/A: 23 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Κατόπιν οριστικοποίησης των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 στο πρόγραμμα e-finance και μετά τη διαπίστωση αναγκών κάποιων Κλιμακίων, που είτε αμέλησαν είτε για άλλους λόγους δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν εγγραφές και αποδόσεις για τα συγκεκριμένα διαχειριστικά έτη, η Κεντρική Διοίκηση προτίθεται να ενεργοποιήσει εκ νέου το πρόγραμμα και για τα τρία διαχειριστικά έτη (2016, 2017, 2018) για λίγες ημέρες, διευκολύνοντας όλους όσους επιθυμούν να προβούν σε συμπληρωματικές εγγραφές.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 30 Απριλίου του 2019 θα είναι το πρόγραμμα ελεύθερο, για να πραγματοποιηθούν εγγραφές για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018 και να γίνουν αποδεκτές αποδόσεις που δεν είχαν πραγματοποιηθεί για τα έτη αυτά. Στις 30 Απριλίου του 2019 θα οριστικοποιηθούν εκ νέου οι εγγραφές των ετών αυτών και κατόπιν δεν θα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω παρέμβασης, αλλαγής ή άλλης πρόσθετης εγγραφής.

Πριν τεθεί το πρόγραμμα στη διάθεση των Κλιμακίων για συμπληρωματικές εγγραφές και αποδόσεις, ήτοι πριν την 8η Απριλίου του 2019, θα πρέπει οι Έφοροι Οικονομικών και Περιουσίας των Περιφερειακών Εφορειών να πραγματοποιήσουν εξαγωγή από το e-finance και να αποθηκεύσουν, για την Περιφερειακή Εφορεία και για τα υφιστάμενα Κλιμάκια, τα κάτωθι αρχεία:
1. Αναλυτικό ημερολόγιο εγγραφών
2. Ημερολόγιο Κινήσεων και Διαθεσίμων
3. Απολογισμό Κλιμακίου
4. Συγκεντρωτικό Απολογισμό,
ώστε να επανέλθουν σε δευτερογενή έλεγχο των χρήσεων, διασφαλίζοντας την ορθότητα των διενεργηθέντων μέχρι και σήμερα ελέγχων και τη δυνατότητα εύρεσης οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σε σχέση με το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

Παρακαλούμε λοιπόν για τις άμεσες ενέργειές σας, τηρώντας χωρίς παρέκκλιση το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. 

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23_2019.pdf