ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 20/03/2019

Περίληψη πρακτικών ΔΣ


ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 21.7.2018 έως 17.12.2018Πρακτικό 14/21.07.2018
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Ενημέρωση για την ολοκλήρωση εργασιών στο Προσκοπείο Κέρκυρας 
Σύνθεση Επιτροπής Μελών Σ.Ε.Π. (Επιτροπής Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π.)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και Κατανόησης με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στην Σκοτούσσα Σερρών και στην Κρύα Βρύση Πέλλας
Έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού χορηγικού προγράμματος με την Vodafone 
Έγκριση Σύμβασης Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές χρήσεις 2018 και 2019 
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση προκήρυξης για την προμήθεια ειδών της νέας Προσκοπικής Στολής (Προκήρυξη: 1090 / 8.10.2018)
Πρόταση τροποποίησης σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με τη συνεργαζόμενη με το Σ.Ε.Π. λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία 
Συμπλήρωση Σύνθεσης Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 82 / 2.8.2018)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 81 / 2.8.2018)
Έγκριση Θεματολογίου των Εκπαιδεύσεων της Ειδικότητας Αεροπροσκόπων (Ανακοίνωση: 79 / 1.8.2018)
Έγκριση Θεματολογίου Εκπαίδευσης Παλαιών Προσκόπων (Ανακοίνωση: 78 / 1.8.2018)
Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Ανιχνευτών και Ενηλίκων Στελεχών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στο εξωτερικό 
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής Μέλους Σ.Ε.Π. 2018-2019
Έγκριση χορήγησης Οικειοθελών Παροχών στους εργαζομένους των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 15/31.07.2018
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Κατερίνης
Εγκρίσεις μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό
Έγκριση μετακίνησης Στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης στο εξωτερικό 


Πρακτικό 16/14.09. 2018
Αποδοχή παραίτησης κ. Κωνσταντίνου Μπάζα, από τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα και του Μέλους του Δ.Σ. & συμπλήρωση Τακτικών Μελών Δ.Σ. με το Β΄ Αναπληρωματικό Μέλος κ. Δέσποινα Παπαθεοδούλου
Νέα συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα (Ανακοίνωση: 91 / 20.9.2018)
Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Εκλογή 5ου Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Σ.
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης Οργανισμού Σ.Ε.Π.
Έγκριση διαδικασίας Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (Εγκύκλιος: 11 / 25.9.2018)
Έγκριση μέτρου Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη 2019 & 2020 (Εγκύκλιος: 12 / 26.9.2018)
Λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της δικαστικής διαμάχης με τον αντίδικο του Σ.Ε.Π. Απόστολο Τσιτσούλα 
Λήψη απόφασης για την κατάθεση πέμπτης αγωγής αποζημίωσης κατά του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, λόγω κατάληψης του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στο Αιγίνιο Πιερίας
Ο Οικονομικός Σύμβουλος έκανε παρουσίαση της νέας δομής της λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Συζήτηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό για θέματα των εκπαιδεύσεων Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων
Λήψη απόφασης για την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο περιβαλλοντικού προγράμματος του Σ.Ε.Π.
Έγκριση προκήρυξης νέων Σημάτων της Προσκοπικής Στολής (Προκήρυξη: 1044 / 24.9.2018)
Έγκριση προκήρυξης εργασιών επισκευής και συντήρησης του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στην Ηγουμενίτσα (Προκήρυξη: 1043 / 24.9.2018)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 96 / 1.10.2018)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καλύμνου - Π.Ε. Δωδεκανήσου (Εγκύκλιος: 14 / 27.9.2018)
Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού της 16ης Μεσογειακής Συνάντησης Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών
Έγκριση πρόσληψης 2 ατόμων για τις ανάγκες του προγράμματος “Time to be welcome”
Έγκριση παράτασης σύμβασης για ένα μήνα στελέχους του προγράμματος “Time to be welcome”
Έγκριση ανανέωσης σύμβασης φύλακα Προσκοπικού Κέντρου
Έγκριση μη ανανέωσης σύμβασης του Διευθυντή Λειτουργιών
Έγκριση εκταμίευσης ποσού από τον ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που τηρείται στην ALPHA BANK


Πρακτικό 17/09.10. 2018
Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) στο Σ.Ε.Π. (Προκήρυξη: 1108 / 12.10.2018)
Λήψη απόφασης για την επένδυση κεφαλαίου καταπιστεύματος «Δημήτριος ΡΑΝ Αλεξάτος» 
Έγκριση άσκησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της εφετειακής απόφασης για το ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στο Χορτιάτη
Έγκριση πρόσληψης εποχιακού υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο
Χορήγηση κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής (web-banking) για την τράπεζα ALPHABANK
Χορήγηση κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής (web-banking) για την τράπεζα EUROBANK
Έκδοση εταιρικής πιστωτικής κάρτας στην τράπεζα ALPHABANK
Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου για τις εγκρίσεις πληρωμών 
Έγκριση χορήγησης Εντολής Διοίκησης (Ανακοίνωση: 106 / 31.10.2018)


Πρακτικό 18/27.10.2018
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Συζήτηση πρότασης Δήμου Μεσσήνης αναφορικά με το ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στη Μεσσήνη
Συζήτηση για την προετοιμασία Σ.Ε.Π. για τη νέα αξιολόγηση G.S.A.T. τον Σεπτέμβριο 2019
Έγκριση αναθεωρημένου πίνακα Ανάλυσης Κινδύνων του Σ.Ε.Π.
Οικονομική Ενημέρωση
Ανάθεση εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης Προσκοπικής Εστίας Ηγουμενίτσας – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1043 / 24.9.2018 
Ανάθεση προμήθειας Διακριτικών Σημάτων της Προσκοπικής Στολής – Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 1044 / 24.9.2018
Ανάθεση προμήθειας ειδών της Προσκοπικής Στολής – Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 1090 / 8.10.2018
Έγκριση μετακίνησης εργαζομένων στο πρόγραμμα Erasmus+ στο εξωτερικό
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 106 / 31.10.2018 & 108 / 6.11.2018)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 7ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Βόλου - Π.Ε. Μαγνησίας (Εγκύκλιος: 17 / 6.11.2018)
Έγκριση μαντηλιού του 1ου Συστήματος Προσκόπων Κρανιδίου
Έγκριση παράτασης σύμβασης για ένα μήνα δύο στελεχών του προγράμματος “Time to be welcome”


Πρακτικό 19/16.11.2018
Έγκριση χορήγησης Εκπαιδευτικής Εντολής σε Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π.
Έγκριση Προγράμματος Δράσης 2018-2021 Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 122 / 29.12.2018)
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων (Ανακοίνωση: 114 / 5.12.2018)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 112 / 27.11.2018)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση επετειακού μαντηλιού 25 χρόνων λειτουργίας της Ε.Π.Π. Περάματος
Συμπλήρωση Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση αύξησης ορίου πιστωτικής κάρτας Σ.Ε.Π. και έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας στην ALPHA BANK
Λήψη απόφασης για την προμήθεια συμπληρωματικών ειδών της Προσκοπικής Στολής


Πρακτικό 20/26.11.2018
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Ενημέρωση για τον προγραμματισμό της Κ.Ε.Π.Π.Ε. για το έτος 2019
Συζήτηση πρότασης Δήμου Μεσσήνης αναφορικά με το ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στη Μεσσήνη
Έγκριση στρατηγικής επικοινωνίας Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 122 / 29.12.2018)
Οικονομική Ενημέρωση
Ενημέρωση για την ασφάλιση Γενικής Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης του Σ.Ε.Π.
Ενημέρωση για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1108 / 12.10.2018
Έγκριση συμμετοχής Στελέχους της Κεντρικής Διοίκησης στο Network Meeting of Guide and Scout External Representatives
Συγκρότηση Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 112 / 27.11.2018)
Συζήτηση για θέματα της Π.Ε. Λέσβου 
Θέματα Προσωπικού 
Έγκριση αγοράς αναπηρικού αμαξιδίου για Μέλος του Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 21/07.12.2018
Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής


Πρακτικό 22/17.12.2018
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Αποδοχή παραίτησης του κ. Μάρκου Τόφαλου, αναπληρωματικού μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης
Συζήτηση πρότασης αγοράς ακινήτου στο Ρέθυμνο για τη στέγαση Συστήματος
Οικονομική Ενημέρωση
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 36ης Πανελλήνιας Συνάντησης Παλαιών Προσκόπων
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 16ης Μεσογειακής Συνάντησης Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο Roverway 2018
Λήψη απόφασης για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1108 / 12.10.2018
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 118 / 28.12.2018)
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 15ου Συστήματος Προσκόπων Κολωνού - Π.Ε. Αθηνών (Εγκύκλιος: 19 / 28.12.2018)
Έγκριση επετειακού σήματος 100 χρόνων λειτουργίας του 1ου Συστήματος Προσκόπων Πτολεμαΐδας
Έγκριση Θυρεών Περιφερειακών Εφορειών Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας και Δυτικής Αττικής
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων Εκπαίδευσης, Κατασκηνώσεων και Περιβαλλοντικής Αγωγής (Ανακοίνωση: 8 / 22.1.2019)
Ανάκληση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στον Μελιγαλά 
Έγκριση ένταξης των Π.Κ. «Κασταμονίτσας» και Π.Κ. «Ελευθερία» στο πρόγραμμα αδειοδοτήσεων και αναβάθμισης εγκαταστάσεων των Προσκοπικών Κέντρων
Έγκριση παράτασης σύμβασης υπαλλήλου του Προσκοπικού Πρατηρίου
Έγκριση τροποποίησης σύμβασης Προμήθειας ειδών Προσκοπικής Στολής
Απόρριψη πρότασης Δήμου Μεσσήνης αναφορικά με το ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στη ΜεσσήνηΕπισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018.pdf