Οικονομικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/03/2019
A/A: 20 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών του φορολογικού έτους 2018 αλλά και στην παράλληλη αναγκαιότητα εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του Σ.Ε.Π., παρακαλείστε όπως αποστείλετε όλα τα παραστατικά που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Κλιμακίων, καθώς και όλων των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί υπό τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π. και δεν έχουν σταλεί στην Κεντρική Διοίκηση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εγκύκλιο 1/2014), το αργότερο μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.

Επίσης παρακαλείστε να φροντίσετε όταν μεταφέρονται ποσά από παλαιούς τραπεζικούς λογαριασμούς Κλιμακίων (στα ονόματα Μελών Ε.Κ.Σ.) σε νέους τραπεζικούς λογαριασμούς υπό τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π., να εκδίδονται αποδείξεις είσπραξης με αιτιολογία «Οικονομική Ενίσχυση» ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων και όχι απλά να εμφανίζεται η μεταφορά από ένα άλλον λογαριασμό που δεν υπήρχε στα λογιστικά αρχεία του Σ.Ε.Π.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20_2019.pdf