Οι Πρόσκοποι «εκπαιδεύουν» για τα Δάση και το Πόσιμο Νερό

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/03/2019
A/A: 19 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Περιβάλλοντος

Τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο οικολογικό μας σύστημα και στηρίζουν τη ζωή του ανθρώπου καθώς και την παροχή μέσων διαβίωσης. Βοηθούν επίσης στην ρύθμιση του κλίματος, τη μείωση της ρύπανσης, τη συγκράτηση των πλημμυρών, τη διατήρηση των υδάτινων πόρων. Τα δάση παρέχουν τροφή και καταφύγιο σε αναρίθμητα είδη ζώων, πτηνών και εντόμων και στη διατήρηση και την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας. Τα δάση αποτελούν πηγή πολλών ζωτικών πόρων για δισεκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρέχουν τρόφιμα, φάρμακα και άλλα μέσα διαβίωσης που συχνά δημιουργούν θέσεις εργασίας μέσω του τουρισμού.

Δυστυχώς ο κόσμος χάνει τα δάση ως συνέπεια της πληθυσμιακής ανάπτυξης και της ανάγκης για ταχεία αστικοποίηση. Η αποψίλωση αποτελεί άμεση και παγκόσμια απειλή που αντιμετωπίζουν σήμερα τα δάση. Ο ίδιος ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης Νο 15, αναφέρει την "αειφόρο διατήρηση των δασών", "την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών" και "την αναστολή της απώλειας της βιοποικιλότητας".

Η "Παγκόσμια Ημέρα των Δασών", 21 Μαρτίου, γιορτάζεται για να αυξήσει την παγκόσμια συνειδητοποίηση για όλα τα είδη δένδρων και δασών και να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους για τη χρησιμότητά τους.

Η απόλυτη σχέση των δασών με την διατήρηση των υδάτινων πόρων μας κάνει να προβληματιστούμε όταν πάνω από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς πόσιμο νερό στο σπίτι τους και να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι το σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Μέρας Νερού, 22 Μαρτίου: «Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω», να μην αφήσουμε κανέναν άνθρωπο που να μην έχει ελεύθερη πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό γιατί αυτό είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες, ανάπηροι, κλπ να μην έχουν ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο καθαρό πόσιμο νερό. Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης Νο6 στοχεύει στην διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού για όλους. Δεν πρέπει να αφήνεται κανένας πίσω!

Οι Έλληνες Πρόσκοποι είναι συνυφασμένοι στην συνείδηση όλων για την σχέση τους με το δάσος, την προστασία του και την ανάπτυξή του. Δεν υπάρχει Πρόσκοπος που να μην έχει φυτέψει τουλάχιστον ένα δενδράκι στη ζωή του!
Η "Παγκόσμια Ημέρα των Δασών" (21/3) και η «Παγκόσμια Ημέρα Νερού» (22/3) είναι πολύ σημαντική πρόκληση για τους Έλληνες Προσκόπους, τους πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, από την άποψη της αύξησης της εθνικής συνειδητοποίησης για την χρησιμότητα των δασών και την ύπαρξη καθαρού πόσιμου νερού για όλους. Στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030!

Γι’ αυτό προτρέπουμε όλα τα μέλη μας, να φυτέψουν ένα δενδράκι σε κάποια από τις δράσεις που θα υλοποιήσουν τον Μάρτιο και να περιποιηθούν μια πηγή, μια βρύση, μια κρήνη, οτιδήποτε μπορεί να παρέχει ελεύθερο πόσιμο νερό, σε όλο τον κόσμο.

Η Εφορεία Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος θα παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση μέσω facebook: https://www.facebook.com/groups/perivallon.ge και 
Blog: http://www.sep.org.gr/el/normal/8/Blogs μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Τα Δάση και το πόσιμο Νερό είναι ανανεώσιμοι πόροι που μπορούν να αναπτυχθούν, να βελτιωθούν και να φροντιστούν. Θα ήταν δύσκολο να βρούμε έναν απλούστερο και πιο καθολικό τρόπο αλλαγής του κόσμου προς το καλύτερο, από το να φυτεύουμε δένδρα και να προστατεύουμε τις πηγές. Οι Πρόσκοποι χρησιμοποιώντας τη «ζωή στη φύση» σαν κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο για τα μέλη τους, θεωρούν την φροντίδα του δάσους και την προστασία των νερών στοιχείο της καθημερινότητάς τους.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 6:ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , 15: ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19_2019.pdf