ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 13/03/2019

Ψήφισμα


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΙΩΑΝΝΗ ΟΧΑΝΙΑΝ

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

πρώην μέλους της Γενικής Συνέλευσης,

πρώην Περιφερειακού Εφόρου Σερρών,

εν ενεργεία Τοπικού Εφόρου Τούμπας Π.Ε. Θεσσαλονίκης

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ Ιωάννης Οχανιάν.pdf