Πίνακας Αναδειχθέντων Μελών Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τα έτη 2019 & 2020

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/03/2019
A/A: 17 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (ΠΔ 71/12.5.2014) και από τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. διαδικασίας ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. ως εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ», το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2019 ενέγραψε με βάση τα υποβληθέντα πρακτικά των αντίστοιχων Εφορευτικών Επιτροπών τους αναδειχθέντες στο Μητρώο των Μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Τα νέα Αναδειχθέντα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης Βαθμοφόροι, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π., για τη διετία 2019-2020, αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες.

Συνημμένα:
- Πίνακας Αναδειχθέντων Βαθμοφόρων
- Πίνακας Αναδειχθέντων Μελών Ε.Κ.Σ.
- Πίνακας Αναδειχθέντων Μελών Ε.Π.Π.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17_2019.pdf