Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 22/02/2019
A/A: 1 / 2019

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στη συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2019, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Προσωρινή Λειτουργία Συστήματος:
4ου Συστήματος Προσκόπων Καλλονής, Περιφερειακής Εφορείας Λέσβου  
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1_2019.pdf