Υλοποίηση προγράμματος «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/02/2019
A/A: 10 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Περιβάλλοντος

Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζω πως με πρωτοβουλία της Εφορείας Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος, το Σ.Ε.Π. εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την εκπαίδευση και οργάνωση «Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής».

Η «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» εκφράζει, ως δομή, τη στρατηγική επιλογή και προσπάθεια του Σ.Ε.Π. για τη διεύρυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων και συμμετοχικότητάς του αναφορικά με την περισυλλογή των τραυματισμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, θαλασσίων οργανισμών κλπ. στη χώρα μας, αποτελώντας έναν σημαντικό συντελεστή για την προστασία της Άγριας Ζωής, συνεπικουρώντας τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και τα Κέντρα Διάσωσης και Περίθαλψης.

Η συγκρότηση μιας Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής με πανελλήνια εμβέλεια είναι εφικτή λόγω της φυσικής παρουσίας του Προσκοπισμού σε όλους τους νομούς της χώρας και με δυνατότητα άμεσης συνεργασίας μεταξύ των μελών αλλά και λόγω των σχετικών εκπαιδεύσεων που προβλέπεται να γίνουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κρήτη, Βορειοανατολική & Βορειοδυτική Ελλάδα και σε άλλους τόπους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συμμετοχή οργανώσεων που εξειδικεύονται στη διάσωση και την περίθαλψη άγριων ζώων, όπως ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΙΩΝ, ΠΕΛΑΡΓΟΣ και άλλων. Ένας εκ των κύριων στόχων του έργου είναι η δημιουργία μιας γέφυρας γνώσης και συνεργασίας με τις οργανώσεις αυτές, ενός δικτύου «Διασωστών» που θα διευκολύνει τη διάσωση, τη μεταφορά και την περίθαλψη άγριων ζώων.

Προκειμένου να συγκροτηθεί η οργανωτική ομάδα υλοποίησης του έργου, όσοι/όσες ενδιαφέρονται από όλη την Ελλάδα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέχρι 20.2.2019 με τον Έφορο Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος Γ.Ε., κ. Θεόδωρο Μπένο-Πάλμερ ([email protected]).

Εύχομαι να αγκαλιάσουμε όλοι αυτή την προσπάθεια, αποδεικνύοντας ότι οι Πρόσκοποι είναι πάντοτε παρόντες και υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην εκπαίδευση των νέων, με απώτερο πάντα στόχο τη δημιουργία ευαισθητοποιημένων και κοινωνικά ενεργών πολιτών. 

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 14:ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ , 15: ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 17: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10_2019.pdf