Διάφορα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Κατασκηνώσεων, των Μεγάλων Δράσεων Υπάιθρου και των Ταξιδιών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 30/06/2016
A/A: 73 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 73_2016.pdf
ΑΝ.73_2_81_Β_EOT.pdf
ΑΝ.73_3_ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10 04 2013.pdf
ΑΝ.73_1_Mnimonio YPEKA_2.6.2013.pdf