Πρόσκληση για συμμετοχή εθελοντών σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/06/2016
A/A: 70 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 70_2016.pdf
ΑΝ.70_05_17_ESR_Circ15_OpenCallRegionalVolunteers.pdf