Αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π., για τον εκσυγχρονισμό της προσκοπικής εμφάνισης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 20/05/2016
A/A: 60 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 60_2016.pdf