Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π., για τον εκσυγχρονισμό της προσκοπικής εμφάνισης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/05/2016
A/A: 53 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 46_2016.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 53_2016.pdf