Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π., για τον εκσυγχρονισμό της προσκοπικής εμφάνισης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 20/04/2016
A/A: 46 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝ.46_Οδηγίες για τη διεξαγωγή της Πανελλήνιας Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας για τον Εκσυγχρονισμό της Προσκοπικής Εμφάνισης.pdf