Απολογισμός Εργασιών και Πορίσματα 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 20/04/2016
A/A: 44 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44_2016.pdf
ΑΝ.44_ΑΠΟΛΟΓ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 16 ΠΑΝ ΣΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ.pdf