Δράση της Κ.Ε.Π.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/04/2016
A/A: 38 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 38_2016.pdf
ΑΝ.38_ΚΕΠΠΕ σημεια.doc
ΑΝ.38_ΚΕΠΠΕ ΥΛΙΚΑ.doc
ΑΝ.38_Οδοιπορικό δράσης.xls