Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ σε συνεργασία με τη Vodafone. Αποτελέσματα 2015-2016

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/04/2016
A/A: 37 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 37_2016.pdf