Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ σε συνεργασία με τη Vodafone

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/02/2016
A/A: 15 / 2016

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος