Τα οφέλη του εθελοντισμού

Press Office
Ημ/νια Δημοσίευσης: 30/01/2019

Δελτία Τύπου
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων

Νέα έρευνα, αναδεικνύει τον τεράστιο θετικό αντίκτυπο που έχει ο εθελοντισμός στη ζωή των ίδιων των εθελοντών, παρότι αυτή τους η πρωτοβουλία δεν υποστηρίζεται πάντα από τους εργοδότες τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, η πλειοψηφία των εθελοντών ανέφερε ότι από τότε που ξεκίνησαν να προσφέρουν υπηρεσίες ως εθελοντές έχει βελτιωθεί η ικανοποίηση που αντλούν από τη ζωή (κατά 70%) και η αυτοεκτίμησή τους (κατά 66%), ενώ έχουν μειωθεί τα συναισθήματα της μοναξιάς (κατά 42%) και του στρες (κατά 33%).

Σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) δήλωσαν επίσης ότι από μέσα από την εθελοντική τους εργασία έχουν αναπτύξει χρήσιμες δεξιότητες και ικανότητες, με το 59% να δηλώνει ότι έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και το 54% να αισθάνεται περισσότερο ενεργοποιημένο και στην κανονική του εργασία.

Παρά τη συσχέτιση μεταξύ εθελοντισμού, βελτιωμένης απόδοσης στο χώρο εργασίας και της ευημερίας των εργαζομένων, η έρευνα εκφράζει επίσης κάποιες ανησυχίες.

Σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) δήλωσαν ότι δυσκολεύονται να εξισορροπήσουν τις εθελοντικές και εργασιακές τους υποχρεώσεις και σχεδόν το ένα τρίτο (32%) των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, δήλωσαν ότι δεν έχουν την άνεση να ζητήσουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν την εθελοντική τους δραστηριότητα.

Ο Γενικός Έφορος των Προσκόπων, Χριστόφορος Μητρομάρας, δήλωσε: 
«Ο εθελοντισμός αλλά και όλες οι ενέργειες που στηρίζουν εθελοντική πρωτοβουλία, είναι η ψυχή μίας υγειούς κοινωνίας η οποία ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Εμείς στους Προσκόπους, λέμε ότι κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε μία καλή πράξη προς τον συνάνθρωπο ή/και την κοινωνία. Είναι πολύ βασικό στο τέλος κάθε ημέρας, κάνοντας τον απολογισμό της, να νιώθουμε γεμάτοι θετική διάθεση κάνοντας κάτι από την ψυχή μας κα όχι επειδή μας το είπε κάποιος.  Ωστόσο, το γεγονός ότι το ένα τρίτο των εργαζομένων στην Αγγλία και αντίστοιχο ποσοστό και στην Ελλάδα, δεν αισθάνεται άνετα ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία και κατανόηση από τον εργοδότη, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερα ως εθελοντές, είναι ανησυχητικό και δείχνει ότι χρειαζόμαστε μια εθνική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες και οι μικρές επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να αναπτύξουν καλύτερες πολιτικές που να υποστηρίζουν ευέλικτες εργασιακές πρακτικές για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό. Πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο για τις εθελοντικές οργανώσεις και τον εθελοντισμό γενικότερα. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι μέσω του εθελοντισμού η Ελλάδα είναι πιθανότερο να έρθει πιο κοντά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ.»

 Τέλος, ο ambassador των Προσκόπων, Bear Grylls εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του σε όλους τους εθελοντές Προσκόπους: «Είμαι τόσο υπερήφανος που οι Πρόσκοποι συνεχίζουν να βλέπουν τόσο μεγάλη αύξηση σε νέους και ενήλικους εθελοντές που εγγράφονται όχι μόνο για διασκεδάσουν και να βιώσουν μοναδικές περιπέτειες αλλά και για να βελτιώσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες».


Επισυνάψεις

ΔΤ_τα οφέλη του εθελοντισμού.docx
Έλληνες Πρόσκοποι.jpg