Πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» (Scout of the World) – Οργάνωση 5ης Ανακάλυψης Προσκόπου του Κόσμου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 09/01/2019
A/A: 5 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) για την υλοποίηση του προγράμματος «Πρόσκοπος του Κόσμου» (Scout of the World). Το πρόγραμμα αυτό είναι μια προσπάθεια της Προσκοπικής Κίνησης να ενθαρρύνει τις νέες και τους νέους, ηλικίας 15 έως 26 ετών, ν’ ασχοληθούν με θέματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως το Περιβάλλον, η Κοινοτική Ανάπτυξη και η Ειρήνη και να αποκτήσουν τις γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και συμπεριφορές που αρμόζουν σ’ έναν πολίτη του κόσμου. 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει εντάξει το πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» στην πρόοδο των Μελών του  Προσκοπικού Δικτύου. Ωστόσο, εκτός από τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές, Βαθμοφόροι, καθώς και μη μέλη του Σ.Ε.Π.

Η αναγνώριση του Προσκόπου του Κόσμου πραγματοποιείται σε δύο στάδια, την Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου και την Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου.

α. Η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου
Η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου διοργανώνεται από το Σ.Ε.Π. (ή Προσκοπικό Σώμα άλλης χώρας) και ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο εμπίπτει σε μια από τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες (Περιβάλλον, Κοινοτική Ανάπτυξη, Ειρήνη). Κατά τη διάρκεια της Ανακάλυψης οι συμμετέχοντες συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικές με το θέμα που έχει επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. (ή το Προσκοπικό Σώμα άλλης χώρας), μέσω συζητήσεων με εμπειρογνώμονες, προσωπικών συνεντεύξεων, παρουσιάσεων φορέων αλλά και μέσω ενεργής εξερεύνησης στον τόπο όπου εντοπίζεται κάποιο σχετικό με το θέμα πρόβλημα. Επίσης, οι συμμετέχοντεςεκπαιδεύονται, μέσω εργαστηρίων, σε δεξιότητες χρήσιμες για την Εθελοντική Υπηρεσία τους, όπως τεχνικές επίλυσης προβλήματος, δεξιότητες επικοινωνίας, μεσολάβηση και διαπραγμάτευση κ.ά. Τέλος, καταστρώνουν πρόγραμμα δράσης για τη συμβολή τους στην επίλυση του προβλήματος και σχεδιάζουν την Εθελοντική Υπηρεσία τους.

β. Η Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου
Με την ολοκλήρωση της Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου οι συμμετέχοντες καλούνται να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για ένα διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων πλήρους εργασίας (συνεχούς ή μη, τουλάχιστον 80 ωρών συνολικά) σε ένα πρόγραμμα σχετικό με το θέμα της Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να είναι οργανωμένο από το Σ.Ε.Π., από άλλο μη κυβερνητικό φορέα ή ακόμα και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 

Οι Πρόσκοποι του Κόσμου δύνανται να γίνουν μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου των Προσκόπων του Κόσμου (Scouts of the World), κατόπιν αιτήσεως στο Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης 2018-2021 της Γενικής Εφορείας, η Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου οργανώνει την πέμπτη (5η) Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5.00 μ.μ. έως την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5.00 μ.μ., στα Τρίκαλα. 

Η 5η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου αφορά σε ένα θέμα διαχρονικά επίκαιρο και πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της κοινωνίας, αλλά και για την ποιότητα της ζωής μας: Το Περιβάλλον. 
Ένα θέμα το οποίο, επίσης, έχει άμεση σχέση με αρκετούς από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Στο πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Ενήλικα Στελέχη, καθώς και μη μέλη του Σ.Ε.Π.

Οι αιτήσεις συμμετοχής (επισυνάπτεται το αρχείο της αίτησης) θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο: scout.network@sep.org.gr, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από το φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π. ή από το φωτοαντίγραφο κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-00-2002-004000 (IBAN: GR40 0140 3620 3620 0200 2004 000) που τηρείται στην ALPHA BANK (αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης «ΠΚ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ»), ολόκληρου του ποσού συμμετοχής που ανέρχεται στα τριάντα πέντε Ευρώ ( € 35,00 ) και μόνο έτσι θα λαμβάνεται υπόψη. Όσων οι αιτήσεις γίνουν δεκτές, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. 

Συντονιστής της 5ης Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου θα είναι ο Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης κ. Ηλίας Στεφανίδης (ilias1711@hotmail.com, 6985034006). 

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣΕπισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5_2019.pdf
ΑΝ.5_Αίτηση για την 5η Ανακάλυψη Προσκόπου του Κόσμου.doc
ΑΝ.5_Αφίσα 5ης Ανακάλυψης ΠτΚ.pdf