Ασφαλιστική κάλυψη των Μελών του Σ.Ε.Π. στις Προσκοπικές Δράσεις

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/01/2019
A/A: 2 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος, για δέκατη συνεχή χρόνια, η ασφαλιστική εταιρεία «Εθνική Ασφαλιστική» παρέχει δωρεάν την ασφάλιση όλων των Μελών του Σ.Ε.Π., που απογράφονται κανονικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Διοίκησης, για τη συμμετοχή τους σε όλες τις προσκοπικές δράσεις.
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Εθνική Ασφαλιστική, χάριν της άριστης μέχρι σήμερα συνεργασίας μας, αναβάθμισε από φέτος την παροχή κάλυψης ιατροφαρμακευτικών εξόδων για κάθε ατύχημα από € 150,00 στο ποσόν των € 200,00.

Σας υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης από την Εθνική Ασφαλιστική μετά από κάθε περιστατικό απαιτείται να αποστέλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα, με ένδειξη στον φάκελο «Αποζημίωση για Εθνική Ασφαλιστική») τα εξής έγγραφα: 
  • σύντομη περιγραφή του ατυχήματος από τον Αρχηγό της δράσης, 
  • ιατρική γνωμάτευση, 
  • πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια, 
  • φωτοτυπία της προσκοπικής ταυτότητας του Μέλους μας, 
  • φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του Μέλους μας και 
  • φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου (όπου αναγράφεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ). 
Σε περίπτωση που το Μέλος είναι ανήλικο απαιτείται να σταλούν επίσης:
  • φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και των δύο γονέων και 
  • φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ενός εκ των γονέων (όπου αναγράφεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ). 

Ο αναλυτικός πίνακας παροχών και καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα σταλεί σε όλους τους Περιφερειακούς Εφόρους, προκειμένου να είναι στη διάθεσή τους για όποια ενημέρωση ζητείται από Μέλη και γονείς Μελών μας. 
Επίσης, λόγω της νέας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από φέτος απαιτείται και η ενυπόγραφη συμπλήρωση του εντύπου προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται). Σε περίπτωση που το Μέλος είναι ανήλικο, απαιτείται ενυπόγραφη συμπλήρωση του εντύπου προσωπικών δεδομένων και από τους δύο γονείς.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τη χαρά και την υποχρέωση να ευχαριστήσω την «Εθνική Ασφαλιστική», που είναι στρατηγικός συνεργάτης και σύμμαχος του Σ.Ε.Π. και για ακόμη μία χρονιά δείχνει την κοινωνική της ευαισθησία και το ενδιαφέρον της της για έναν σύγχρονο Οργανισμό που προσπαθεί να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμοΕπισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2_2019.pdf
Συγκατάθεση GDPR.PDF