Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Σ.Ε.Π. 2018 – 2027 - Πρόγραμμα Δράσης Γενικής Εφορείας 2018-2021

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/12/2018
A/A: 122 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Αγαπητοί μου,

Από το καλοκαίρι του 2017, το σύνολο του ενήλικου δυναμικού του Σ.Ε.Π. είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει και να συμβάλλει σε μια μοναδική εμπειρία σύνθεσης ενός δυναμικού και εξελισσόμενου Στρατηγικού Σχεδίου επιτεύξιμων και συλλογικά διαμορφούμενων στρατηγικών στόχων και ενεργειών, με απώτερο σκοπό να αναδείξει ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει το Σ.Ε.Π. στην ελληνική νεολαία την επόμενη δεκαετία.

Η σύνθεση του Στρατηγικού μας Σχεδίου ήδη ολοκληρώθηκε μετά από μια ευρεία σε κάθε επίπεδο και μακρά σε χρόνο διαδικασία, που χαρακτηρίστηκε από συλλογικότητα, κοινό όραμα, πραγματισμό και ενεργό οραματική προσήλωση στον σκοπό μας. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν αποτελεσματικά τα εξής στάδια: 

  • Αποτύπωση αναγκών / διατύπωση απόψεων / κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων σε επίπεδο (α) Περιφερειακών Εφορειών σε 22 σημεία της χώρας, (β) Εφορειών Γενικής Εφορείας, (γ) μελών Ε.Κ.Σ., (δ) μελών Ε.Π.Π., (ε) γονέων και (στ) ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνικών φορέων και οργανώσεων, επαγγελματικών συνεργατών, δημοσίων φορέων και Μ.Μ.Ε.), 
  • Πραγματοποίηση Εργαστηρίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή,
  • Σύνθεση των απόψεων των συμμετεχόντων στις συναντήσεις των Περιφερειακών Εφορειών από την Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού,
  • Πραγματοποίηση του 18ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου με μοναδικό θέμα τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Σ.Ε.Π. 2018-2017 και σύνθεση πορισμάτων,
  • Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2027 από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.,
  • Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2027 από τη 42η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.,
  • Συναντήσεις συνεργασίας των Εφορειών της Γενικής Εφορείας για τη συγκεκριμενοποίηση ενεργειών δράσης,
  • Παρουσίαση του Προγράμματος Δράσης της Γενικής Εφορείας 2018-2021 στο Συμβούλιο Περιφερειακών Εφόρων και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. και
  • Κατάρτιση Προγράμματος Δράσης Γενικής Εφορείας 2018-2021.

Το Πρόγραμμα Δράσης Γενικής Εφορείας 2018-2021, που αποτυπώνεται επιγραμματικά και επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση, αφορά στην έναρξη υλοποίησης (ήδη από τον Μάρτιο του 2018 και την πραγματοποίηση του 18ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου) του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2027, στο πλαίσιο των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων που αυτό περιλαμβάνει και των άμεσων και κύριων τομέων ευθύνης της Γενικής Εφορείας, λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών και αναγκών καθώς και των αναγκαίων βημάτων για τη σταδιακή εκπλήρωση του Οράματός μας για τον Ελληνικό Προσκοπισμό του 2027. Αντίστοιχο σχέδιο δράσης, βασισμένο στις Προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2027, έχουν κληθεί να καταρτίσουν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα όλες οι Περιφερειακές Εφορείες, με τη συνδρομή της Γενικής Εφορείας, με στόχο την καθολική συμπόρευση προς το κοινό μας Όραμα.

Αγαπητοί μου,

Η μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσα διαδικασία στην οποία συμμετείχατε ενεργά, μας έκανε κοινωνούς των προκλήσεων αλλά και των προοπτικών της Κίνησής μας και μας ένωσε στο κοινό μας Όραμα. Σας ευχαριστώ για τη μέχρι σήμερα συμμετοχή σας, όπως επίσης ευχαριστώ τα μέλη της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη μέχρι σήμερα προσφορά τους στην εξέλιξη αυτής της μοναδικής για τα ελληνικά προσκοπικά χρονικά διαδραστικής διαδικασίας.

Από εδώ και πέρα, η υλοποίηση και η επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου του Σ.Ε.Π. είναι υπόθεση όλων των Ενηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π. Αναπόφευκτα απαιτεί από όλους μας ενεργό συμμετοχή και ενασχόληση, συνεργασία, συστηματική δράση, προσπάθεια και εργασία, Προσκοπικό Πνεύμα και προσήλωση στις διαχρονικές και αναλλοίωτες Αρχές και Αξίες της Κίνησής μας. Σας καλώ να προχωρήσουμε με ευθύνη, τόλμη και πράξη στην υλοποίηση του κοινού μας σχεδίου, που οριοθετεί τη σύγχρονη, εξελισσόμενη, δυναμικά παρούσα Ελληνική Προσκοπική Κίνηση, σε ένα μέλλον γεμάτο προκλήσεις, προσδοκίες αλλά και αισιόδοξη προοπτική για την ελληνική νεολαία και για έναν καλύτερο κόσμο.

Με τη βεβαιότητα ότι έχουμε όλοι τα παραπάνω εφόδια και ότι είμαστε όλοι συνοδοιπόροι στο ίδιο μονοπάτι, εύχομαι σε όλες και όλους καλή δουλειά!


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ_ΣΕΠ_2018_2027.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕ 2018-2021.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 122_2018.pdf