Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/12/2018
A/A: 119 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν με επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

44η ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
2 – 4/3 & 16 – 18/3/2018
ΤΟΠΟΣ: ΒΑΣΗ Ν/Π Ν. ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Δ. ΧΙΤΖΙΟΣ – Ν. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 27/4/2018


46η ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ        
27/4-1/5/2018
ΤΟΠΟΣ: Δ.Ν.Ν. ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Α. ΚΟΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – Δ. ΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 22/6/2018

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 119_2018.pdf