Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/12/2018
A/A: 19 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων
Ένωση Παλαιών Προσκόπων 15ου Συστήματος Προσκόπων Κολωνού, Περιφερειακής Εφορείας Αθηνών Οι Πρόσκοποι, μέσω τωνπρογραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.,συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19_2018.pdf