ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 21/12/2018

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
συνήλθε εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό του Ναυάρχου 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ

Τακτικού μέλους της Γ.Σ. / Σ.Ε.Π.,

Πρώην μέλους του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.,

και

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ Παναγιώτης Καλογείτων.pdf