Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 05/12/2018
A/A: 114 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2018, ενέκρινε τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων, που αφορούν:
- στην εναρμόνιση του Κανονισμού Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων με τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π., αναφορικά με τις ηλικίες των Μελών Προσκοπικών Δικτύων. Για τον λόγο αυτό, τροποποιείται το απώτατο όριο του 30ου έτους ηλικίας των Μελών Προσκοπικών Δικτύων στο ισχύον όριο του 26ου έτους ηλικίας, όπου αυτό αναφέρεται στον ως άνω Κανονισμό.
- στην εναρμόνιση της ελάχιστης διάρκειας της Μεγάλης Σύνθετης Δράσης – Ταξίδι (άρθρο 8), με την ελάχιστη διάρκεια των θερινών κατασκηνώσεων Αγελών Λυκοπούλων και Ομάδων Προσκόπων και των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Κοινοτήτων Ανιχνευτών, όπως αυτή αναφέρεται στον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων σε επτά (7) ημέρες.
- Θεσμοθετείται και περιγράφεται (άρθρο 8, ενότητα 4) η Ομάδα Υποστήριξης του Προγράμματος της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) «Πρόσκοπος του Κόσμου» (#SWAward), το οποίο, μεταξύ άλλων, αποτελεί στάδιο του προγράμματος προόδου των Μελών Προσκοπικών Δικτύων, προκειμένου να διευκολύνεται η υλοποίηση του Προγράμματος.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 114_2018.pdf