Βραβεία εις μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτη ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΣΗ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/12/2018
A/A: 113 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. στη μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Σωτηρίου Βερσή, ο οποίος κληροδότησε την κινητή και ακίνητη περιουσία του στο Σ.Ε.Π., έχει καθιερώσει την απονομή βραβείων που φέρουν το όνομά του.

Τα Βραβεία «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΣΗ» είναι οικονομικά και απονέμονται κάθε έτος σε τρία (3) Μέλη του Σ.Ε.Π. που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., αντιστοιχούν δε στο ποσό των επτακοσίων Ευρώ (€ 700) έκαστο.

Τη φετινή προσκοπική χρονιά θα απονεμηθούν δύο (2) επιπλέον ειδικά βραβεία, σε Μέλη του Σ.Ε.Π. που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και τη Χίο, οι οποίοι παράλληλα με τις σπουδές τους επέλεξαν την εγγραφή και την ενασχόλησή τους ως Βαθμοφόροι σε Προσκοπικά Συστήματα των δύο νησιών μας.  

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., τον Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π. και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ηθικών Αμοιβών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής:

1. Ο/Η υποψήφιος/α να είναι ενεργό μέλος της Προσκοπικής Κίνησης τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια (απογραφή 5 τελευταίων ετών),
2. Ο/Η υποψήφιος/α να είναι αριστούχος μαθητής/μαθήτρια του Λυκείου,
3. Ο αριθμός μορίων και η σειρά εισαγωγής του/της υποψήφιου/ας σε σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και
4. Η απόσταση του τόπου διαμονής του από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Για την επιλογή των υποψηφίων για το έτος 2018, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Έφοροι όπως αποστείλουν μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2018 (e-mail: dxasilidi@sep.org.gr ή fax: 2107236561) πίνακα υποψηφίων που πληρούν κατά τη γνώμη τους τα ανωτέρω κριτήρια, συνοδευόμενο από επιστολή για κάθε υποψήφιο/α, στην οποία θα αναφέρουν τα παρακάτω:
- Βαθμό απολυτηρίου Λυκείου,
- Σε ποια σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. εισήχθη, με πόσα μόρια και σε ποια σειρά (π.χ. 5η, 8ος κ.ο.κ.) και
- Δύο λόγια για την προσκοπική του/της δράση.

Με τα βραβεία αυτά, αφενός εκπληρώνεται η βούληση του Μεγάλου Ευεργέτη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Σωτηρίου Βερσή, αφετέρου ελπίζουμε ότι η ηθική αναγνώριση και η συμβολικού χαρακτήρα οικονομική αυτή αρωγή αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους νέους μας στον αγώνα για το μέλλον τους.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 113_2018.pdf