Επιβράβευση Προσκοπικών Συστημάτων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 26/11/2018
A/A: 111 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Σε υλοποίηση της Εγκυκλίου 10/2018, επισυνάπτεται πίνακας με τα 76 Προσκοπικά Συστήματα ανά την Ελλάδα, τα οποία πέτυχαν το στόχο της αύξησης του 10% για την προσκοπική χρονιά 2017-2018. Το ποσό της επιβράβευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Σύστημα, για την απογραφή της νέας προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019. 

Σημειώνεται ότι για να έχει εφαρμογή το μέτρο της επιβράβευσης, θα πρέπει να υφίσταται διορισμένη και απογεγραμμένη Ε.Κ.Σ. στο Σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Για το λόγο αυτό τα Συστήματα στα οποία εμφανίζεται η ένδειξη ΟΧΙ σε κάποια από τις δύο τελευταίες στήλες του πίνακα, υπάρχει εκκρεμότητα με την Ε.Κ.Σ. του Συστήματος, η οποία πρέπει να έχει τακτοποιηθεί μέχρι και τη Δευτέρα 10.12.2018, προκειμένου να τύχουν της αναφερόμενης επιβράβευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σοβαρότητα, προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό και συνετή διαχείριση, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης των Συστημάτων μας και της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής των μελών μας.

Παρακαλούμε δείτε τον πίνακα στο συνημμένο αρχείο.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! ΣΤΟΧΟΣ 16: ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 111_2018.pdf