ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 19/11/2018

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
συνήλθε εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 


ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΜΗ

Τακτικού Μέλους της Γ.Σ./Σ.Ε.Π.,

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

Παλαιού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

Παλαιού Εφόρου Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.,

Παλαιού Αρχηγού Εκπαιδευτή

και

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ Γιώργος Χαραμής.pdf