Νέα Διακριτικά Σήματα της Προσκοπικής Στολής

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/11/2018
A/A: 109 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε συνέχεια των ενεργειών που αποσκοπούν στη βελτίωση της εικόνας μας και την ανανέωση της Προσκοπικής Στολής, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα νέα Διακριτικά Σήματα που αφορούν στην ταυτότητα του κάθε Μέλους (Σύστημα, Ειδικότητα, Περιφερειακή Εφορεία, Ένωση Παλαιών Προσκόπων) και θα φέρονται στο αριστερό μανίκι, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Στολών και Διακριτικών.

Μετά από σχετικό διαγωνισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον ανάδοχο την άμεση παραγωγή των Σημάτων, τα οποία απεικονίζονται ενδεικτικά στις συνημμένες φωτογραφίες. 

Το διπλό Σήμα αφορά σε Μέλη Προσκοπικών Κλιμακίων που δεν έχουν Ειδικότητα και η τιμή πώλησης είναι ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 1,90).

Το τριπλό Σήμα αφορά στα Μέλη Ναυτοπροσκοπικών και Αεροπροσκοπικών Συστημάτων και η τιμή πώλησης είναι δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 2,50). 

Τα Διακριτικά Σήματα πωλούνται αποκλειστικά από το Προσκοπικό Πρατήριο και η διαδικασία για την αγορά τους έχει ως ακολούθως:
  • Παραγγέλλεται από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Αρχηγό της Ε.Π.Π. ή τον Περιφερειακό Έφορο ο αριθμός των Σημάτων για όλα τα Μέλη του Κλιμακίου. Οι παραγγελίες γίνονται στο φυσικό κατάστημα ή ηλεκτρονικά ([email protected]) ή τηλεφωνικά (2107236877).  
  • Εντός 10 ημερών, εκπρόσωπος του Κλιμακίου παραλαμβάνει τα Σήματα από το Προσκοπικό Πρατήριο ή αποστέλλονται με courier (με χρέωση του Κλιμακίου).
  • Το ποσόν που αντιστοιχεί στην παραγγελία των Σημάτων θα εξοφλείται στο Προσκοπικό Πρατήριο κατά την παραλαβή τους ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK υπ’ αριθμ. 362-00-2002-004325 (ΙΒΑΝ: GR92 0140 3620 3620 0200 2004 325) με την αιτιολογία «ΣΗΜΑΤΑ – ΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ» ή με αντικαταβολή για τις εκτός Αθηνών παραγγελίες.
Να σημειωθεί ότι ο κατώτατος αριθμός Σημάτων για την παραγγελία είναι 20 τεμάχια και υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικής παραγγελίας.

Ειδικά για τις αρχικές παραγγελίες, λόγω του μεγάλου όγκου των αναμενομένων αιτημάτων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ειδικά, τα Κλιμάκια της Αττικής παρακαλούνται να διευκολύνουν το έργο του Προσκοπικού Πρατηρίου, παραλαμβάνοντας από εκεί τις παραγγελίες τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι με τα ανωτέρω αφενός διευκολύνονται όλα τα Κλιμάκια για την προμήθεια των Σημάτων των Μελών τους και αφετέρου τα νέα Διακριτικά Σήματα θα κοσμήσουν την Προσκοπική Στολή δίνοντας μία ωραία εικόνα της ταυτότητας κάθε Μέλους μας.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! ΣΤΟΧΟΣ 16: ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 109_2018.pdf