Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/11/2018
A/A: 17 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων 

Ένωση Παλαιών Προσκόπων 7ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Βόλου, Περιφερειακής Εφορείας Μαγνησίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 18ης Οκτωβρίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Αναστολή Λειτουργίας Συστημάτων:

2ου Συστήματος Προσκόπων Πτολεμαΐδας, Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Μακεδονίας και
11ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Λιμένος Χερσονήσου, Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Κρήτης.

Παρακαλούνται οι Έφοροι Οικονομικών & Περιουσίας των Περιφερειακών Εφορειών Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Κρήτης να προβούν στην άμεση παραλαβή των υλικών και των οικονομικών βιβλίων και στοιχείων των ανωτέρω Συστημάτων και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής να κοινοποιηθεί στην Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας της Γενικής Εφορείας.


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17_2018.pdf