Οικονομική Συμμετοχή Εκπαιδευομένων στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 05/11/2018
A/A: 16 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σε συνέχεια των ενεργειών βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στη συνεδρίαση της 18ης Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε την οικονομική συμμετοχή των Εκπαιδευομένων στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις. 

Τα ποσά συμμετοχής των Εκπαιδευομένων και η επιδότηση της Κεντρικής Διοίκησης, ανά Εκπαιδευτική Ενότητα, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Κόστος Εκπαίδευσης

Συμμετοχή Εκπαιδευόμενου

Επιδότηση Κεντρικής Διοίκησης

Ενότητες Α1, Α3

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητα Α2

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Ενότητα Α4

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β8

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Β7, Β9

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Ενότητα Β10

€ 5,00

€ 5,00

€ 0,00

Ενότητα Β11

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητες Β30Λ, Β30Π, Β30Α, Β30Δ

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Β40Λ, Β40Π

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητες Β40Α, Β40Δ

€ 10,00

€10,00

€ 0,00

Ενότητες Η2, Η3

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Ζ1, Ζ2, Ζ3

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Κ50Λ, Κ50Π, Κ50Α, Κ50Δ

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Κ7(Λ, Π, Δ)

€ 60,00

€ 50,00

€ 10,00

Ενότητα Κ7 (Α)

€ 70,00

€ 55,00

€ 15,00

Ενότητες Δ1, Δ2, Δ3, Δ4

€ 20,00

€ 15,00

€ 5,00

Ενότητα Δ5

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Χ1, Χ3, Χ4, Χ5

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητα Χ2

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητα Χ6

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

€ 60,00

€ 50,00

€ 10,00

Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

€ 80,00

€ 60,00

€ 20,00

Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων

€ 50,00

€ 40,00

€ 10,00

Πανελλήνια Ειδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων (Π.Ε.Ε.Β.Α.)

€ 80,00

€ 60,00

€ 20,00

Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή Αεροπροσκόπων (Π.Α.Σ.ΑΠ)

220,00

€ 220,00

€ 0,00

Αλεξίπτωτου Πλαγιάς (Σ.Α.Π.)

€ 250,00

€ 250,00

€ 0,00

Ειδική Εκπαίδευση Αγγλικής Σκαπανικής

€ 30,00

€ 25,00

€ 5,00

Ειδική Εκπαίδευση Γαλλικής Σκαπανικής

€ 40,00

€ 35,00

€ 5,00

Σεμινάριο Δράσεων Ορεινού Περιβάλλοντος

(Σχολή Βουνού)

€ 35,00

€ 35,00

€ 0,00

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.)

€ 5,00

€ 5,00

€ 0,00

Εκπαίδευση Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.)

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δηλώσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσής τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκιά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Η Αίτηση Συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Ευέλικτη Εκπαίδευση. Στις Εκπαιδεύσεις γίνονται δεκτοί όσοι Εκπαιδευόμενοι έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία.

Από τώρα και στο εξής, για τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Προπαρασκευαστικού Κύκλου, του Κύκλου Μεθοδολογίας, της Εκπαίδευσης Μελών Ε.Κ.Σ. και της Εκπαίδευσης Μελών Ε.Π.Π., οι συμμετέχοντες Ενήλικοι Εθελοντές που έχουν κάνει αίτηση θα καταβάλουν το ποσό της οικονομικής συμμετοχής τους κατά την προσέλευσή τους στην εκπαίδευση, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Στην ανακοίνωση της κάθε εκπαίδευσης που αναρτάται στον ιστότοπο του Σ.Ε.Π. www.sep.org.gr θα καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής του κόστους συμμετοχής, είτε με την προσέλευσή τους στην εκπαίδευση είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η οικονομική διαχείριση των παραπάνω εκπαιδεύσεων θα υλοποιείται από τις Περιφερειακές Εφορείες που τις φιλοξενούν ή την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε./Σ.Ε.Π. 

Σε περίπτωση που κάποιος Εκπαιδευόμενος έχει κάνει αίτηση σε μια εκπαίδευση που έχει οικονομική συμμετοχή και στο τέλος δεν παραβρεθεί, χωρίς να έχει ενημερώσει έγκαιρα για την απουσία του, ήτοι τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης, τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας, θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό στο Κλιμάκιο που έχει αναλάβει την οικονομική διαχείριση της εκπαίδευσης. 

Τα παραπάνω ποσά συμμετοχής ισχύουν για τις Εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση της παρούσας. Ειδικότερα για τις Εκπαιδεύσεις που έχουν ανακοινωθεί και δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί, για τις οποίες με την παρούσα Εγκύκλιο το ποσό συμμετοχής των Εκπαιδευομένων μειώνεται, στους Εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη καταβάλει το ποσό της συμμετοχής τους θα επιστραφεί το ποσό της μείωσης, με ευθύνη των Υπευθύνων των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων στις οποίες θα συμμετάσχουν.


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16_2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf