Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/10/2018
A/A: 106 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

 

Χαζάπης

Δημήτριος

9403119

Περιφερειακός Έφορος Ανατολικής Αττικής

Παπαγεωργάκης

Ιωάννης

22525

Περιφερειακός Έφορος Ανατολικής Πελοποννήσου

Γκουβάς

Παναγιώτης

19939

Περιφερειακός Έφορος Δυτικής Αττικής

Μητρόπουλος

Κυριάκος

18172

Περιφερειακός Έφορος Δωδεκανήσου

Σταμπέλος

Ξενοφών

19251

Περιφερειακός Έφορος Χίου

Αθηναίος

Χαράλαμπος

2034631

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας, Π.Ε. Νοτίου Αττικής

Κουταλά

Χρυσούλα

19567

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας, Π.Ε. Δυτικής Κρήτης

 


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Κρεμμύδα

Ισμήνη

23538

Περιφερειακός Έφορος Δυτικής Πελοποννήσου


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 106_2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf