Πορεία ολοκλήρωσης της μετάβασης στη νέα Προσκοπική Στολή

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/10/2018
A/A: 100 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Τον Μάρτιο του 2017 ξεκίνησε να διατίθεται η νέα Προσκοπική Στολή, η οποία είχε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με την προηγούμενη, γεγονός που οδήγησε σε έναν μακρό χρόνο σχεδιασμού της και σε μία σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία επιλογής προμηθευτή και παραλαβής της.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι ότι η αλλαγή της Προσκοπικής Στολής ήταν ένα πολύπλοκο εγχείρημα - το οποίο στην πορεία εμφάνισε δυσκολίες - διότι στην πράξη δημιουργήθηκαν τέσσερις νέες στολές (ανά χρώμα). Πλέον, έχοντας ολοκληρώσει σχεδόν την παραλαβή των ειδών που είχαν παραγγελθεί με τον πρώτο διαγωνισμό και μετά από περίπου 20 μήνες χρήσης της νέας Προσκοπικής Στολής, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διαπιστώσει και καταγράψει τα προβλήματα που εμφανίστηκαν και τα οποία έχουν να κάνουν αφενός με επιμέρους ποιοτικές αστοχίες στα διάφορα είδη της Στολής και αφετέρου με την ορθή κατανομή των μεγεθών των υποκαμίσων ανά χρώμα, η οποία στο στάδιο του σχεδιασμού και της παραγγελίας δεν ήταν εύκολο να προβλεφθεί επακριβώς, σε σχέση με τη μετέπειτα ζήτηση και τις ανάγκες των ανηλίκων κυρίως μελών.

Στη σύνθετη αυτή πορεία της μετάβασης στη νέα Προσκοπική Στολή, το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο να διορθωθούν οι επιμέρους ποιοτικές αστοχίες της, προέβη σε διάφορες ενέργειες οι οποίες έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν (διαπραγμάτευση επί μακρόν και επίτευξη υψηλού εν τέλει ποσοστού έκπτωσης από τον προμηθευτή η οποία μετακυλίστηκε εξ ολοκλήρου στην τιμή της Στολής προς όφελος των Μελών της Κίνησης, Ανακοίνωση Δ.Σ. 94/12.9.2017, σχεδιασμός και διάθεση συμπληρωματικών ειδών της Στολής, Ανακοίνωση Γ.Ε. 57/22.6.2018) ενώ συγχρόνως συνεργάστηκε με ειδικούς στον χώρο των ενδυμάτων και του ρουχισμού για τη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών προδιαγραφών σε σχέση με το επιθυμητό κόστος, για την επόμενη παραγγελία της Προσκοπικής Στολής. Παράλληλα, σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το Σ.Ε.Π. έχει κινηθεί νομικά εναντίον ιδιώτη που έχει παράξει και διαθέτει παράτυπα απομίμηση της νέας Προσκοπικής Στολής εις βάρος του Ιδρύματος, η υπόθεση έχει εκδικαστεί και αναμένεται η έκδοση της απόφασης που θα κρίνει τα ανωτέρω ζητήματα. 

Όλη αυτή η διαδικασία είχε σαν αποτέλεσμα να παρουσιαστούν επί του παρόντος ελλείψεις σε ορισμένα μεγέθη παντελονιών και υποκαμίσων, οι οποίες ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αναπληρωθούν ευχερώς, άνευ υψηλού κόστους, λόγω των τμηματικών και μικρών παραγγελιών που θα απαιτούνταν.

Ήδη, έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής (Προκήρυξη 1090/8.10.2018) στην οποία έχει ληφθεί μέριμνα τόσο για τη βελτίωση των ποιοτικών αστοχιών που εντοπίστηκαν όσο και για την ορθή κατανομή των μεγεθών ανά χρώμα υποκαμίσου, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των μελών μας, όπως αυτές αποδείχθηκαν στην πορεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εργαζόμενο με σύνεση και αποτελεσματικότητα, έχοντας σαν μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των Μελών μας και το συμφέρον του Ιδρύματος, ζητά την κατανόηση όλων, ώστε όλοι να χαιρόμαστε μία άνετη, όμορφη και ποιοτική Προσκοπική Στολή, η οποία αποτελεί μέρος του Συμβολικού Πλαισίου για ένα καλύτερο και ωφέλιμο Προσκοπικό Πρόγραμμα και παράλληλα προβάλλει τη σύγχρονη εικόνα της Προσκοπικής Κίνησης.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 100_2018.pdf