Οικονομική Διαχείριση των Προσκοπικών Εκπαιδεύσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/10/2018
A/A: 99 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία οικονομικής διαχείρισης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και να διευκολύνονται οι Εκπαιδευόμενοι και τα Μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης τροποποιείται με την παρούσα η διαδικασία καταβολής της οικονομικής συμμετοχής των Εκπαιδευομένων για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Ειδικότερα, από τώρα και στο εξής τα Ενήλικα Μέλη που υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στις εκπαιδευτικές ενότητες του Προπαρασκευαστικού Κύκλου, του Κύκλου Μεθοδολογίας, της Εκπαίδευσης Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης και της Εκπαίδευσης Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, θα μπορούν να καταβάλλουν το ποσό της οικονομικής συμμετοχής τους και κατά την προσέλευσή τους στην εκπαίδευση, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Στην ανακοίνωση της κάθε εκπαίδευσης που αναρτάται στον ιστότοπο του Σ.Ε.Π. www.sep.org.gr θα καθορίζεται και πώς οι εκπαιδευόμενοι θα καταβάλλουν το ποσό της οικονομικής τους συμμετοχής. Η οικονομική διαχείριση των εκπαιδεύσεων αυτών θα μπορεί να υλοποιείται και με τη βοήθεια της Περιφερειακής Εφορείας που φιλοξενεί την Εκπαίδευση ή της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος έχει κάνει αίτηση σε μια εκπαίδευση που έχει οικονομική συμμετοχή αλλά δεν προσέλθει και δεν ενημερώσει έγκαιρα για την απουσία του, δηλαδή τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης, τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό στο Κλιμάκιο που έχει αναλάβει την οικονομική διαχείριση της εκπαίδευσης. 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 99_2018.pdf