Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/10/2018
A/A: 96 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Κασιώτη

Αικατερίνη – Νεκταρία

103858

Αρχηγός 2ου Συστήματος Προσκόπων  Κρεμαστής, Π.Ε. Δωδεκάνησου


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Κοτσίνα

Αικατερίνη

9900303

Αρχηγός 16ου Συστήματος Πεύκων,

Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Ζέλιου

Ερατώ

9804446

Αρχηγός 1ου Συστήματος Προσκόπων Πεντέλης,

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Ουάνις

Αιμίλιος

204640

Αρχηγός 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Π. Φαλήρου, Π.Ε. Σαρωνικού

Μπούμπουλης

Ιωάννης

23078

Υπαρχηγός 7ου Συστήματος Προσκόπων Νίκαιας,

Π.Ε. Σαρωνικού

Πατριαρχέας

Κωνσταντίνος

2033817

Αρχηγός 4ου Συστήματος Προσκόπων Λάρισας,

Π.Ε.  Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Παπαβασιλείου

Ιωάννης

20663

Αρχηγός 2ου Συστήματος Προσκόπων Καλλιθέας,

Π.Ε. Σαρωνικού

Ταταράκη

Εργίνα

300356

Αρχηγός 3ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σαλαμίνας, Π.Ε. Σαρωνικού

Τζελέπης

Παναγιώτης

98034473

Αρχηγός 5ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Λευκού Πύργου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96_2018.pdf