Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/09/2018
A/A: 14 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. στη συνεδρίαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων
Ένωση Παλαιών Προσκόπων 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καλύμνου, Περιφερειακής Εφορείας Δωδεκανήσου


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14_2018.pdf