Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/09/2018
A/A: 13 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Μετονομασία Συστήματος 

Το 3ο Σύστημα Προσκόπων Χαλανδρίου μετονομάζεται σε 3ο Σύστημα Προσκόπων Τούφας Χαλανδρίου, Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής.


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13_2018.pdf